Nowości

Aktualne wiadomości: Spotkanie członków Koła Nowogard odbędzie się 07-05-2012 o godz. 16:00

więcej »

Historia Koła Nowogard 

2012-05-01 - Nowogard - Kontrolne badanie poziomu glikemii

Dnia 01 maja 2012 w Nowogardzie na imprezie „Majówka 2012” w ramach realizacji zadania publicznego „Ochrona zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard" dofinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Nowogardzie członkowie  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Nowogardzie przeprowadzili kontrolne pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu , trójglicerydów oraz ciśnienia tętniczego.

Z możliwość pomiaru poziomu cukru we krwi skorzystało 65 osób.                                    

W tej grupie  badania nie wykazały odstępstw od normy. 


Z możliwości pomiaru poziomu cholesterolu skorzystało 61 osób.  

W tej grupie  badania wykazały:

1 osobę z poziomem cholesterolu powyżej 240 mg/dl
                                                            

Z możliwości pomiaru poziomu trójglicerydów skorzystało 47 osób.            

W tej grupie badania wykazały:                                                                                           

1 osobę z poziomem trójglicerydów powyżej 300 mg/dl                                                           

3 osoby z poziomem trójglicerydów powyżej 400mg/dl
                                                          

W imieniu własnym jak również całego Zarządu Koła Nowogard składam Organizatorom "Majówki 2012" serdeczne podziękowania  za umożliwienie przeprowadzenia badań:

Eugeniusz Tworek    
            Prezes PSD
               Koła Nowogard