Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków  
Zachodniopomorski
Zarząd Wojewódzki
Adres 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard


kontakt
tel. 885 225 599,  500 553 190
e-mail. zarzad_psd_szczecin@op.pl


Biuro
 czynne jest w czwartki w godz. od 8:00 do 10:00

(znajduje się na terenie Szpitala w budynku laboratorium)

    W pilnych sprawach proszę kontaktować się telefonicznie z:
Prezesem PSD Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
       pod nr:  500 553 190
Sekretarzem biura PSD Zarzadu Województwa Zachodniopomorskiego
tel.: 693 208 002
lub za pośrednictwem e-mail:
Sekretarzem PSD  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego telefonicznie
pod nr: 607 563 856


Konto bankowe: 
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY w GOLENIOWIE O/ NOWOGARD
08 9375 1012 4200 1386 2000 0010               

Prezydium Zarządu

Prezes -Tworek Eugeniusz
Wiceprezes - Gasztold Paweł
Wiceprezes - Kulewska Irena
Sekretarz - Jurszo Antoni
Skarbnik - Lasota Czesława
Członek - Jakób Mieczysław
Członek - Stempnakowski Roman

Członkowie Zarządu

Banaś Ewa
Błaszkowska Franciszka
Czerski Jerzy
Mierkiewicz Krystyna
Rzechółka Jerzy
Wilczek Jan


Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Homann Grażyna
Członek - Szczepańska Krystyna
Członek -  Leszczyńska Krystyna
Członek - Nowakowski Marian
Członek - Wieczorek HalinaWojewódzki Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Mierkiewicz Henryk
Wiceprzewodniczący – Wiśniewski Stanisław
Członek - Hliwa Józef
Członek - Jaceko Dagmara
Członek - Pereniec Wiesław


Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia
[Więcej]

Celem działania Stowarzyszenia jest:
[Więcej]


STATUT   Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
[Więcej]